GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

Jako správce osobních údajů bychom Vás rádi touto cestou informovali o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.